Krok 2. Złóż wniosek

Szanowni Państwo, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu ,,Zarejestruj” konto zostanie automatycznie utworzone.

Trwa nabór wniosków - przed uzupełnieniem formularza wniosku, prosimy zapoznać się z listą wymaganych załączników, które należy dołączyć do wniosku w formie skanów. W trakcie uzupełniania wniosku należy mieć już komplet dokumentów.
A. DANE WNIOSKODAWCY I OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY


B. MAJĄTEK I OBCIĄŻENIA PODMIOTU

C. POŻYCZKA


D. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI
E. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer
Załącznik
Wyślij na serwer